Comuna Pojejena, prin reprezentantul ei legal, primar Mira Radovancovici,titular al proiectului “ Lucrari de construire: Eliberarea amplasamentului si/sau realizarea conditiilor de coexistenta pentru obiectivul Lucrari de construire Sala de Sport scolara, sat Pojejena, Nr.277, Judetul Caras Severin”,  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras Severin in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluarea impactlui asupra mediului, pentru proiectul “ Lucrari de construire: Eliberarea amplasamentului si/sau realizarea conditiilor de coexistenta pentru obiectivul Lucrari de construire Sala de Sport scolara, sat Pojejena, Nr.277, Judetul Caras Severin” propus a fi amplasat in Comuna Pojejena, Sat Pojejena, Jud. Caras Severin.

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras Severin din Resita, Str. Petru Maior, Nr.73 in zilele de luni -joi , intre orele 9.00-15.00 si vineri, intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmcs.anpm.ro .

   Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Caras Severin.