ROMANIA

COMUNA POJEJENA

JUDETUL CARAS-SEVERIN

 

 

 

 

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA STERGEREA DATELOR

(“DREPTUL DE A FI UITAT”)

 

 

 

 

Catre:

Primaria comunei Pojejena

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata________________________________________(numele   si prenumele) cu domiciliul/resedinta in________________________str.__________________             nr.____________bI.__________ sc._________________ap._________judetul_____________             telefon_________________(optional)  adresa de e-mail.______________________________,

in temeiul  art. 18 din Regulamentul   nr. 679 din 27 aprilie  2016 privind  protectia persoanelor  fizice in ceea ce priveste  prelucrarea   datelor  cu caracter personal  si privind   libera  circulatie   a acestor  date  si  de  abrogare   a Directivei   95/46/CE (Regulamentul   general  privind protectia datelor),  va rog  sa dispuneti   masurile pentru restrictionarea prelucrarii datelor personale care rna privesc ______________________________________*, din urmatoarele motive_________________________________________________________ ____________________________________________________________________**                                                                                                                          

Fata de cele de mai sus, va rog sa dispuneti ca informatiile  privind  masurile luate potrivit solicitarii formulate  sa-mi fie comunicate  la urmatoarea adresa__________________        sau la adresa  de posta electronica_________________________.                                                                       

 

 

 

DATA                                                                       SEMNATURA

 

 

 

 

 

* Se enumera datele cu caracter personal vizate.

** Se enumera  motivele  intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara.